Melsa Ararat

(Scroll down for English)

Türkiye Kurumsal Yönetim Forumu’nun kurucu direktörü ve Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi olan Melsa Ararat, özellikle gelişmekte olan piyasalara önem veren kurumsal yönetim reformları ve uygulamalarında 20 yıldan fazla deneyime sahip bir kurumsal yönetim (CG) uzmanıdır.

2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan kurumsal yönetim Prensiplerini geliştiren , kurumsal yönetim komitesi üyeliği ve 2004-2008 yılları arasında S & P Yönetim Serisi danışmanlığı yaptı. Halen Halen Kurumsal Yönetim ve İş Etiği konularında akademisyenlik yapan Melsa Ararat, akademik kariyeri öncesinde, Philips grubu içinde Türkiye, Benelüks, Singapur ve Japonya’da üst düzey yönetim ve yönetim kurulu görevlerinde bulundu. Marquis Who’s Who listesinde finans eğitimcisi olarak yer alan Melsa Ararat’ın akademik geçmişi Yönetim ve Stratejidir.

2004-2008 yılları arasında Dünya Bankası’nın Global Kurumsal Yönetim Forumu’na xdanışmanlık yapmış ve aktif olarak politika oluşturma çalışmalarına katılmıştır. Kendisi, ECGI (Avrupa Kurumsal Yönetim Enstitüsü) akademik üyesi, NSFM (Sürdürülebilir Finansal Piyasalar Ağı) üyesi, CBI (İklim Tahvil İnisiyatifi) danışmanı, UN PRI SSE (Sorumlu Yatırım – Sürdürülebilir Borsa İlkeleri) imzacı danışmanı ve SSE Yatırımcı Çalışma Grubu Danışma kurulu üyesidir. Haziran 2017’de üçüncü kez yeniden ICGN’nin (Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı) yönetim kurulu başkanı seçildi. 2012 yılında başlatılan Bağımsız Kadın Direktörler Projesi direktörü ve 2010 yılında Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan GBRW (Global Board Ready Women) programının kurucu ortağıdır. 2014 yılında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile ortak olarak Türkiye’de Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi’ni (BADV) başlatmıştır. 2009’da Türkiye’de CDP İklim Değişikliği Projesi’ni ve 2015’te CDP Su Projesi’ni başlattı. Melsa Ararat kısa bir süre önce %30 Klübün Türkiye temsilciliğini başlattı ve halen Yönlendirme Komitesine başkanlık ediyor.

***

Melsa Ararat, the founding director of Corporate Governance Forum of Turkey and a professor at Sabanci University School of Management, is a corporate governance (CG) expert with more than 20 years’ experience in CG reforms and practices, with emphasis on emerging markets. She was a member of the CG Committee, which developed CG Principles issued by the Capital Markets Board of Turkey in 2003, and an advisor to S&P’s Governance Services between 2004 and 2008. Currently a scholar of Corporate Governance and Business Ethics, she has a corporate background and has held senior management and board positions in Turkey, the Benelux, Singapore and Japan within Philips group prior to her academic career.

Listed in Marquis Who’s Who in the World as an educator in finance, Dr. Ararat’s scholarly background is Management and Strategy. She is actively involved in policy work and was a consultant to the World Bank Group between 2004 and 2016 in support of its Global Corporate Governance Forum until its’ closure. She is an academic member of ECGI (European Corporate Governance Institute), a member of NSFM (Network for Sustainable Financial Markets), an advisor to CBI (Climate Bond Initiative), an advisor signatory to UN PRI SSE (Principles of Responsible Investing-Sustainable Stock Exchanges) and an Advisory Board Member of SSE Investor Working Group. She has been reelected in June 2017 the third time as a board governor of ICGN (International Corporate Governance Network).

She is the director of Independent Women Directors Project launched in 2012 and a co-founder of GBRW (Global Board Ready Women) program launched by the European Commission in 2010.  In 2014, she launched the Business Against Domestic Violence Project (BADV) in Turkey in partnership with UN Population Fund. She launched the CDP Climate Change Project in Turkey in 2009 and CDP Water Project in 2015. Dr. Ararat recently initiated the 30% Club’s Turkey Chapter and she currently chairs its Steering Committee.