Hakkında / About

Yüzde 30 Kulübü

Yüzde 30 Kulübü yönetim kurulu başkanlarının ve CEO’ların, organizasyonlarının her seviyesinde toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeyi amaçladıkları bir işbirliğidir. Bu iş birliğinin arkasında toplumsal cinsiyet dengesinin şirketleri daha başarılı ve yönetim kurullarını daha etkin yapacağına olan inanç yatmaktadır.

%30 Kulübü kesinlikle bir kota girişimi değildir. %30 Kulübü üyesi olan başkanlar ve CEO’lar iş dünyasının önemli temsilcileri sıfatıyla üye olduklarını açıklayarak yönetim kuruluda %30 oranında kadın olmasının iyi bir uygulama olacağı fikrini benimsediklerini ve bu amaca topluca ulaşma arzularını kamuyla paylaşmaktadır.

2012’de İngiltere’de başlatılan kampanya FTSE 100 endeksinde yer alan şirketlerin yönetim kurullarında 2010 yılında %12,5 olan kadın üye oranını % 30’a çıkartma hedefiyle tola koyulmuştu. 2017’de bu orana ulaşıldı ve kadın üyesi olmayan yönetim kurulu kalmadı.

Bağımsız Kadın Direktörler

Bağımsız Kadın Direktörler Projesi, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, halka açık şirketlere üçte bir oranında bağımsız yönetim kurulu üyesi kotası getiren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğlerinin (Seri 4, 56 ve 57) uygulanmasında kadın üyelere öncelik verilmesi ve böylece aynı tebliğde öngörülen her yönetim kurulunda en az bir kadın üye hedefine ulaşılması için tasarlandı.İsveç Başkonsolosluğu’nun 2012-2015 yılları arasında sağladığı hibe yardımı ve Egon Zehnder International’ın stratejik desteği ile hayata geçirilen proje genel olarak Rio+20 bildirgesinde yer alan kadınların karar mekanizmalarındaki güçlerini arttırma amacına hizmet etmeyi ve kadınların ekonomik karar mekanizmalarında yer almalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Program kapsamında halka açık şirketlerin yönetim kurullarında yer alacak yetkinlikte kadınları kapsayan bir veri tabanı saklanmakta. Forum tarafından geliştirilen kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Endeksi her yıl tüm halka açık şirketleri kapsayacak şekilde hesaplanmaktadır.

***

30 percent Club Turkey

On March 22, 2017 Borsa Istanbul (BIST) hosted the launch of the 30% Club’s Turkey Chapter as a business led campaign, aimed at improving corporate boards’ gender diversity. The founding members of the 30% Club Turkey represent most of Turkey’s powerful business groups that collectively dominate the stock market.

The 30% Club in Turkey is a spin off from the Independent Women Directors Project, that was initated by Sabancı University’s Corporate Governance Forum when the Capital Markets Board of Turkey amended its Corporate Governance Guidelines in 2012, recommending that companies set a target level of no less than 25% women on their boards. The Forum, which maintains a database of female talent and tracks improvement in BIST boards’ gender diversity, facilitates and coordinates the 30% Club Turkey campaign.

The Steering Commitee of the 30% Club Turkey has the following targets:

  • 30% participation of women in the boards of BIST Star Market and Main Market companies by 2025 (representing an increase of 109% from 14.3% in 2016)
  • 30% women in the top executive team (representing an increase of 100% from 15% in 2016)
  • Zero all male boards in BIST 100 compaines by 2025 (targeting 38 companies with all male boards as of 2016) ,

These targets corresponds to approximately a three-fold increase in the number of professional women on corporate boards from the current level considering that half of the women sitting on corparate boards today are members of controlling shareholder families.

Independent Women Directors Turkey

The Capital Markets Board of Turkey (CMBT) has called a rulling in 2012 for listed companies to have 1/3 of their board members independent. In addition, a change in the CMBT’s Corporate Governance Principles requested the listed companies to include at least one woman in their boards based on ‘’comply or explain’’ approach. Unfortunately the expansion of boards due to the independence requirement caused the ratio of women in listed companies to decrease to 11.7 % in 2013 from 11.5 % in 2012.

Sabancı University (SU), with the financial endorsement of General Consulate of Sweden in Turkey and in strategic partnership with Egon Zehnder International Turkey, has initiated the “Independent Women Directors (IWD)” project. The project aims to help companies to give priority to women when nominating independent directors and hence help them to realize both mandates at the same time.

Within the framework of IWD project, an inventory of women who are board ready will be developed alongside a methodology to be used in matching companies and board ready women. This inventory will be shared with interested companies and three of them that commit to give priority to women for independent director roles will be identified as pilot companies to benefit from a comprehensive matching service at no cost.